Jörgen

Jörgen till minne

En av branschens stora publicister, Jörgen Dahlquist, har lämnat oss. Han avled i sitt hem i Malmö natten till den 9 augusti. Jörgen blev 69 år.

Mest känd för oss bergsprängare är hans tidning Bergs- & Brukstidning, men han drev också tidningen Elbranschen.

Vi kommer alltid att minnas Jörgen som en gedigen yrkesman som med stor kunnighet, på gränsen till perfektionism, sammanställde artiklarna om vår bransch.

Jag hade förmånen att en gång vara middagsgäst hos Jörgen i hans ”egen” matsal med betjäning och vinkällare. Där löste vi världsproblemen tillsammans. Ett minne för livet, tro mig. Jörgen var nämligen en mycket speciell människa i dess positiva betydelse.

Tack Jörgen för allt det Du tillfört oss bergsprängare.

Roland Netterlind
vd BEF, bergsprängarentreprenörernas förening

SBB 2/2015-2016
Svensk Bergs- & Brukstidning, Box 6040, 200 11 Malmö - Tel. 040-611 06 90 - Epost svenskbergs-bruks@bjinv.se